Privacy Policy and GDPR

Privacy Policy and GDPR

–Privacy Policy and GDPR

Na ovoj stranici možete naći postojeća Uputstva, Pravila i Regulacije koja se direktno tiču same stranice, ali i Vas te Vaših Ličnih Podataka. U skladu sa Zakonskim Regulativama i moralnim načelima Vam skrećemo pažnju na naše Obaveze prema Korisnicima u cilju Zaštite Ličnih Podataka (General Data Protection Regulation, skr.GDPR), ali i ništa manje bitna Pravila Korištenja stranice, informacije o Ciljanim Oglasima oglašivača te samu Policu Privatnosti.

–Polica Privatnosti

Sama Polica Privatnosti predstavlja pismeni oblik Garancije koju Vam dajemo na to, da Vaše podatke nećemo ni u jednom trenutku svjesno kompromitovati, prodati, proslijediti drugim partijama ili na bilo koji način zloupotrijebiti.

Prije svega, bitno je naglasiti da određenu količinu podataka, indirektno prikupljaju naši Partneri u Oglašavanju. Ti podaci se dalje koriste u svrhu pružanja Personalizovanih Oglasa, i to isključivo uz prethodno datu saglasnost Svakog Korisnika pojedinačno. Jedan od poznatijih primjera ovakvih Promotivnih Partnera je Google AdSense-a.

Budući da se I sam Google mora povinovati GDPR-u, Korisnik može istupiti iz procesa Prikupljanja Podataka bilo kada, i to može učiniti koristeći linkove priložene ispod.

1) O načinu na koji Google koristi podatke i usluge pročitajte na linku ispod:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

2) A ukoliko odete na sljedeći link, biti ćete u mogućnosti kontrolisati to da li želite primati Personalizovane ili Ne-Personalizovane Reklame i Oglase od strane Google-a: http://adssettings.google.com/

Vodeći se dobrim primjerom ostalih Web Stranica, kao način prikupljanja Anonimnih podataka za svoje potrebe koristimo Kolačiće, tzv. “Cookies”. Same podatke dalje procesuiramo izričito u svrhu unaprijeđenja raznih elemenata Web Stranice, poboljšanja Korisničkog Iskustva, te samu Optimizaciju Sadržaja.

Prema Evropskoj Regulativi iz 2016-e godine, dužnost nam je da Vas obavijestimo o korištenju Kolačića prilikom Vaše posjete.

Iz iste Evropske Regulative, bitno je naglasiti da Generalni podaci, Kolačići te Lični podaci kao što su Ime, Prezime, broj Telefona i E-Mail, ne smiju biti prikupljeni bez izričite Saglasnosti Korisnika.

WordPress

Iako mi lično, shodno zakonskoj regulativi, ne spremamo podatke, dužnost nam je naglasiti da WordPress može spremiti neke podatke koje ste svojevoljno dali prilikom registracije.

Gdje podaci odlaze?

Kao što smo već prethodno spomenuli pričajući o AdSense-u te WordPressu, postoje neki podaci koje prikupljaju naši partneri ili kompanije čije usluge i mi sami koristimo. Isti slučaj je i sa hostingom te Firmom koja vrši isti.

Sam Hosting je podijeljen, što znači da se podaci prikupljeni od strane naše Hosting Firme mogu naći kako u zemljama EU, tako i van nje.

Naša Hosting firma je : DigitalOcean a njihovu policu privatnosti možete pročitati ovdje: https://www.digitalocean.com/security/privacy-shield/

Kolačići

Što su kolačići?

Kolačići su jednostavno rečeno mali, tekstualni podaci koji se spremaju sa servera (stranice) na vaš računar, i to u cilju prikupljanja anonimnih podataka.

Zašto ih koristimo?

Kolačiće koristimo kako bi mogli pratiti neke od osnovnih i ključnih podataka kao što su broj i vrijeme posjeta na stranici. Oni nam također omogućavaju da razaznamo koji članci su zanimljivi čitateljima, te da unaprijedimo rad i brzinu stranice. Pored ovih opštepoznatih funkcija, kolačići takodje služe kako bi Vi bili u mogućnosti da nesmetano i lagano koristite strancicu. Jedan od primjera takve upotrebe su kolačići koji pamte pretrage koje ste izvršili ili postavke koje ste spremili na stranici, tako da tu optimizaciju ne morate vršiti prilikom svake posjete iznova.

Vrste Kolačića.

Kolačiće jednostavno možemo podijeliti na prvorazredne te trećerazredne kolačiće. Sama podjela je izvršena na osnovu njihove funkcije, mjesta te partije koja ih je postavila i omogućila.

Prvorazredni Kolačići

Prvorazrednim se smatraju oni kolačići koji su postavljeni i omogućeni od strane same web stranice. Podaci prikupljeni prvorazrednim kolačićima se prvenstveno koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Jedan od najzastupljenijih primjera ove vrste kolačića je tzv. Iskočni Prozor (eng. PopUp Window) koji pretežno služi da korisniku prenese neku poruku ili informaciju.

Trećerazredni Kolačići

Kao što je već prethodno spomenuto na ovoj strani posvećenoj Privatnosti i Regulacijama, Smesno.info koristi nekoliko servisa koje prilikom pružanja usluge postavljaju svoje vlastite limitirane kolačiće. Kao neki od primjera takvih servisa i partnera, spomenuti su Google AdSense, WordPress te naša Hosting firma. Još jednom je bitno naglasiti da isti ne dolaze sa našeg portala, nemamo kontrolu nad njima, niti podacima koje oni prikupe. Neki od najučestalijih razloga zbog kojih se koriste je da omoguće pojedine funkcije na stranici ili personalizaciju reklamnih oglasa.